دستبند زنانه آریا مدل GH58
دستبند زنانه مدل JK51
گردنبند دریایی

گردنبند دریایی

گالری هنری ترمه

دستبند زنانه آریا مدل GH58
گوشواره مدل گل گلی دست ساز

گوشواره مدل گل گلی دست ساز

گالری هنری روکوکو

گوشواره آویز مدل آبی آرام

گوشواره آویز مدل آبی آرام

گالری هنری روکوکو

گوشواره مدل گل انار

گوشواره مدل گل انار

گالری هنری روکوکو

نیم ست منجوقی

نیم ست منجوقی

گالری نیلا

گردنبند صورتی-بنفش

گردنبند صورتی-بنفش

گالری هنری روکوکو

دستبند زنانه مدل DE65
دستبند آریا مدل GH52
دستبند زنانه افرا مدل MK22
گوشواره مدل گل گلی

گوشواره مدل گل گلی

گالری هنری روکوکو

ست هستی

ست هستی

گالری هنری ترمه